Khi nói về mơ ước trong tiếng Anh, nhiều người chưa sử dụng xác thực cách diễn đạt “I hope” và “I wish”.

Khi nói về ước mơ trong tiếng Anh, nhiều người chưa sử dụng xác thực cách diễn đạt "I hope" và "I wish".

Nếu muốn sử dụng xác thực "I hope" và "I wish", bạn chỉ cần nhớ kỹ hai cụm từ:

I hope I can…

I wish I could…

Bạn có thể tự hỏi vì sao người nói tiếng Anh lại dùng thì ngày nay đơn cho hope và thì dĩ vãng đơn cho wish. Bí mật là bản chất của could ở đây không phải thì kí vãng đơn. Nó chỉ sự việc không thật sự đúng hoặc ít có khả năng thành sự thật.

 

 

 

tỉ dụ về việc dùng wish để nói về điều gì đó chẳng thể hoặc có lẽ không xảy ra:

 

I wish I could fly. (Tôi ước mình có thể bay).

I wish there were more hours in the day. (Tôi ước một ngày có nhiều tiếng hơn).

I wish I'd studied something a little more practical. (Tôi ước được học một các gì đó thực tại hơn).

ngược lại, chúng ta sử dụng "I hope…" khi sự việc có thời cơ xảy ra cao hơn. Bạn có thể dùng cách nói này để diễn tả những gì bạn muốn xảy ra trong tương lai:

I hope this cake turns out OK. (Tôi mong chiếc bánh này sẽ ổn – có thể nói khi bánh đang ở trong lò).

I hope we can still be friends. (Tôi mong chúng ta vẫn có thể là bạn).

Cấu trúc của "wish" và "hope"

Dưới đây là so sánh về cách sử dụng wish và hope ở ngày nay, kí vãng và ngày mai.

 

 

ngày nay

I hope this is the last mistake. (Tôi mong đây là lỗi cuối cùng).

I wish my phone worked here. (Tôi ước điện thoại của tôi có thể dùng được ở đây).

quá khứ

I hope Antonio got home safely. (Tôi mong Antonio đã về nhà an toàn).

I wish you'd told me sooner. (Tôi ước gì bạn nói với tôi sớm hơn).

Lưu ý: Bạn chẳng thể sử dụng hope để nói về điều gì đó trong dĩ vãng, trừ khi bạn không biết chuyện gì xảy ra. Trường hợp này, bạn chưa từng nghe được tin Antonio có về nhà an toàn hay không nên bạn có thể sử dụng hope.

ngày mai

I hope it stops raining soon. (Tôi mong trời ngừng mưa sớm).

I wish it would stop raining. (Tôi ước trời ngừng mưa).

Lưu ý: Sau hope, động từ có thể được chia ở thì hiện tại, kể cả khi bạn đang nói về tương lai.

 

Rate this post

Leave a Reply

Chuyển đến thanh công cụ