Kỷ nguyên của Donald Trump

Kỷ nguyên của Donald Trump

Kỷ nguyên của Donald Trump

Kỷ nguyên của Donald Trump đã được định hình khi Trump chính thức nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ ngày 9/11/2016 vừa qua. Có lẽ đây là một sự thực bất ngờ đối với giới phân tích. Nhưng thực sự Trump là một con người của chiến thắng, ông chiến thằng bằng tài thuyết phúc và chiến thuật của mình.

Rate this post

Leave a Reply

Chuyển đến thanh công cụ