Tranh siêu thực là gì?

Tranh siêu thực là gì? Đó là một thể loại tranh vượt qua mọi góc độ của thực tế, là một sự thể hiện những thứ chỉ có trong tưởng tượng của con người.

Tranh siêu thực là gì?

Tranh siêu thực là gì?

Tìm hiểu về nghệ thuật siêu thực

Nghệ thuật siêu thực khởi đầu là một trào lưu văn học và nghệ thuật ở thế kỷ 20, bắt đầu ở Paris và được nhà thơ người người Pháp André Breton viết tuyên ngôn vào năm 1924. Chủ nghĩa siêu thực cố gắng diễn tả tiềm thức bằng các trình bày các vật thể và sự việc như được thấy trong những giấc mơ. Siêu thực là một khuynh hướng nghệ thuật lớn bao trùm nhiều loại hình của nghệ thuật. Bắt đầu từ thơ, siêu thực lan tới hội họa rồi tiếp đến điện ảnh, tiểu thuyết. Thuật ngữ Chủ nghĩa siêu thực Surréalisme được nhà thơ Guillaume Apollinaire dùng trong tác phẩm của mình vào năm 1917. Sau tuyên ngôn năm 1924, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi trong văn học và nghệ thuật và ngày nay hình thành nên tranh siêu thực.

Tại các phòng tranh thế giới hiện nay những bức tranh siêu thực có thể là những bức vẽ tranh chân dung, vẽ tranh trừu tượng, vẽ tranh phong cảnh nhưng những bức tranh đó đều vượt qua khuôn khổ của hiện thực.

Rate this post

Leave a Reply

Chuyển đến thanh công cụ